Mesajlaşma Desteği Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Simetri Matbaacılık Reklam Tanıtım ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. (“Kırmızı Garaj”)

Oruçreis Mah. Tekstilkent A19 Blok No. 46 Esenler / İstanbul

Giriş

İşbu aydınlatma metni, Kırmızı Garaj ile Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Facebook Messenger, Tiktok uygulamaları üzerinden yazışmalarınız ve talebinizin bulunması halinde gerçekleşecek olan sesli, görüntülü görüşmeler kapsamında işlenen ve aktarılan kişisel veriler açısından siz müşterilerimizi aydınlatmak için hazırlanmıştır.

Kırmızı Garaj olarak, Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Tiktok platformları üzerinden tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz (ad, soyad), müşteri işlem bilgileriniz (Kırmızı Garaj platformu üzerinden incelediğiniz ürünler, geçmiş chat bilgileri), işlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi, tarayıcı bilgisi, sitede geçirilen dakika) ile görsel ve işitsel kayıt bilgilerinize (video kaydı, işitsel kayıtlar) ilişkin kişisel verileriniz;

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

Kırmızı Garaj Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Facebook Messenger, Tiktok uygulamaları üzerinden mesaj desteği süreciniz kapsamında kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 5. maddesinde düzenleme altına alınan “Açık Rıza” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecek tüm Google servisleri ve uygulamaları, Omni Factor ve Zendesk uygulamaları vasıtasıyla yukarıdaki amaçlara ek olarak saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışında bulunan altyapı tedarikçilerimize aktarılacaktır.

Mesajlaşma sürecinde işlenen kişisel verilerinize ilişkin, KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Oruçreis Mah. Tekstilkent A19 Blok No. 46 Esenler / İstanbul adresine göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle simetriltd@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya
 • Kırmızı Garaj’da daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden destek@kirmizigaraj.com adresimize göndererek

Kırmızı Garaj’a iletebilirsiniz.